Phương thức thanh toán

CHUYỂN KHOẢN TRỰC TIẾP NGÂN HÀNG 
Quý khách có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản khách sạn :
Chủ tài khoản : Doan Minh Duc
Số tài khoản (VND) : 060120212829
Tên ngân hàng : Sacombank – Hồ Chí Minh